www.sarkpostasi.com

HDP: Kentler Engellilere Engel

0

Halkların Demokratik Partisi (HDP), milletvekilleri Semra Güzel, Musa Piroğlu ve Serpil Kemalbay, partisinin genel merkez binasında engelli kurum ve kuruluşları ile partilerinin hazırladığı Engelli Hakları Belgesini açıkladı.

Basın açıklamasını HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu okudu. Piroğlu, HDP Engelli Çalıştayında, doğrudan engellilerin ve temsilcilerinin talepleri doğrultusunda “Engelsiz Yeni Yaşam Siyasetinin” imkanları tartışıldığını aktararak her alanda tekçiliği ve norma uygunluğu dayatan mevcut durumun, engellilere yönelen sistematik bir ayrımcılık olduğunu belirtti.

“Bu ayrımcılık da dahil insanlık tarihinin en büyük kavgası eşitlik ve özgürlük kavgasıdır. İnsanlık mücadelesi, herkes için onurlu yaşam arayışının mücadelesidir. Çıkar merkezli olmayan hak temelli bir siyasetin merkezinde, engellilerin de hakları olmalıdır” diyen Piroğlu, “ötekisi olamayacağımız bir mücadeledir” dedi.

Sayısal olarak engellilerin parti organlarında görev alması ve partinin bütün politikalarında ve yaşamın bütün alanlarında söz kurması gerektiğini dile getiren Piroğlu, “Engelliler, HDP içerisinde rol ve misyon üstlenmelidir. Engellileri görünmez kılmaya çalışan tekçi, hiyerarşik, heteronormatif ve normcu yaklaşımlar ret edilmelidir. Engellilerin eğitim, sağlık, istihdam ve özgür eş birliktelik talebi örgütlenmelidir” diye konuştu.

HDP’nin düzeneldiği “Engelli Çalıştayı”nda tespit edilen sorunlar ve talepler için temel ilkelerin şu şekilde belirlendiğini söyledi:

-Engelliler sadece rejimin ezileni değil aynı zamanda kendi içinde bulundukları toplum kesimlerinin de ezilenidir. Engelliliği ortaya çıkaran, toplumun engel üretme odaklarıdır. Sadece “engellilerin rehabilite edilmesiyle” aşılacak bir engellilik sorunu yoktur. Engelli olmayanların, engelleyen algılarının rehabilite edilmesi öncelikli olmalıdır.

-Engelliliğinin “doğal olmayan” ve toplumsal ihtiyaçlar kamusal olarak karşılandığında yok edilebilecek birçok nedeni de bulunmaktadır. Engellilik mevcut siyasal ve sosyal politika tercihlerinin sonucu olarak artmaktadır. Engeller azaltılırsa engellilik de azalır.

KENTLER ENGELLİLERE ENGEL

-Toplu ulaşım başta olmak üzere birçok yönüyle engelli yaşamına uyumsuz inşa edilen kentlerde, engelliler sosyal yaşamdan uzaklaştırılıyorlar.

-Engelliliğin cinsiyetsizleştirilmesi sorunu, kadın engellilerin örgütlenmesiyle aşılmalıdır. Engelli kadınların erkek şiddetine ve tacizine maruz kalma riskini azaltan önlemler alınmalıdır.

-Kamusal hizmet sunumunda engellilerin karar almaya katılımı olmadan, yerel ve genel siyasette engellilerin siyasal temsili sağlanmadan, engellilere yönelen sistematik ayrımcılığın azaltılamayacağı bilinmelidir.

-Engellilerin temsili yerel yönetimlerden genel yönetime her kademede ayrımcılık nedeniyle engellenmektedir. Yeni Yaşam’ın tüm renklerine alan açan HDP engelli yurttaşların da temsili için insiyatif alacaktır. Özellikle yerel meclislerde engelli temsili için gerekli çağrıları yapmalı ve alan açmalıdır.

-Öncelikli olarak ülkede kaç engellinin yaşadığı ilçe düzeyinde net bir şekilde, sunulacak hizmetler için ortaya konulmalıdır. Yaşam alanlarının evrensel tasarım ölçüsüyle engelli yaşamına da uyumlaştırılması gereklidir.

AKP ENGELLİLER YARATIYOR

-AKP iktidarının engelli politikaları engelli yurttaşların kendi özgüçleriyle bir yeni yaşam kurmalarının önünde önemli bir engeldir. İktidarın inisiyatifiyle oluşturulmuş sosyal yardım yaklaşımı birçok durumda engelliliği arttırabilmektedir.

-Erişilebilirlik mevzuatı artık ertelenmeden uygulanmalıdır.

-Yerel yönetim meclislerinde engelli temsili sağlanmalıdır. Ayrıca kentte yaşayan engellilerin dahil olduğu karma ve gruba özgü engelli meclisleri oluşturulmalıdır. Engelli hakları mücadelesinin özneleri engelli yurttaşlar olmalıdır.

-Engellilerin üretime dahil olabileceği alanlar yaratılmalı, bu noktada yerel yönetimler kolaylaştırıcı olmalı ve alan açıcı bir rol üstlenmelidir.

YEREL YÖNETİMLER ENGELLİLERİ YOK SAYIYOR

-Yerel yönetimlerin engellilere yönelik hizmet sağlayan olarak hem kendi personeline hem de toplumsal alanı kapsayıcı eğitimler düzenlemesi gereklidir.

-Kamusal hizmet planlamasının gruba özgü ele alınması, planlanması ve uygulanması sağlanmalıdır.

ENGELLİLER MECLİSİ KURULACAK

Piroğlu, HDP’nin yapacakları çalışmaları ise şöyle ifade etti:

-Aylık geliri yoksulluk sınırının yarısına kadar olan engellilerin gelirini bu düzeye yükseltmek ve eğitim, sağlık ve sosyal politikalardan kaynaklı engellerini kaldırmaya öncelik verecek.

-Özel ve kamu alanında engellilerin istihdam kotalarını öncelikle belediyelerde dolduracak ve Adalet, MEB ve Sağlık Bakanlıkları başta olmak üzere kotalarını doldurmayan kurumlarda engelli istihdamı için istihdam alanları önerilecektir.

-HDP Engelliler Meclisi oluşturulması için çalışma yürütecek.

-Kadın engelliliğinin tanınması, temsili ve sorunlarının çözülmesi yönünde çalışmalar derhal başlatacak.

BELEDİYE EŞBAŞKANLARINA YAPTIRIM

-“Engelliler İçin Yaşanılabilir Kentler” listesi geliştirecek ve bu konuda ilerleme sağlayamayan belediye eş başkanları sonraki dönemlerde aday gösterilmeyecek.

-HDP il ve büyükşehir belediyelerinde “Engellilik Daire Başkanlığı” ilçe belediyelerinde de konu ile sorumlu masaların oluşturulması sağlanacak.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLECEK

-Birleşmiş Milletler’in imzalayıp onayladığı “Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmenin” geliştirilip uygulanmasını sağlayacak.

-Eş başkanlar dahil herkese “BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmesinin Belediye Alanında Uygulanabilirliği, Engelliler İçin Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı, Engelliliğin Azaltılması Amacıyla Erişebilir Kentin Önemi” konularında her yıl seminer sunulacak.

-HDP Belediyelerinde Braille alfabesi ve işaret dili eğitimi almış yeterli sayıda personel istihdamı sağlanacak.

-Engellilerin kendi emeğiyle ürettiği ürünleri engelli emeği kooperatiflerinde kamunun hizmetine sunulacaktır.