www.sarkpostasi.com

Kuzey Ormanları Saunması: 5 bin ağaç 553 villadan daha kıymetli

0

Kuzey Ormanları Savunması, İstanbul Havalimanı projesini de yürüten Kalyon İnşaat’ın yapacağı 553 villa projesine karşı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önüne “5 bin ağacın yerine 553 villa mı?” diye sordu. Yaşam savunucuları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen onay kararının iptal edilmesi için hazırladıkları dilekçeleri de iletti.

Basın açıklamasını Kuzey Ormanları Savunması gönüllülerinden Selen Arıkan okudu. “İstanbul Beykoz’da bulunan Kuzey Kirazlı Ormanı ve Güney Kirazlı Özel Ormanı olarak anılan alan, 1995 yılında ‘Doğal Sit alanı’ ilan edildi. 2017 yılında koruma derecesi düşürüldü ve inşaatın önü açıldı” diyen Arıkan, Kalyon İnşaat’ın üstlendiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın imar planını onayladığı projenin, toplam 2 milyon 470 bin 186 metrekarelik orman alanını yok ederek 553 adet villaya peşkeş çekileceğini belirtti.

Proje hayata geçerse, sahil çamı, meşe, gürgen, kestane, yalancı akasya gibi türlerin bulunduğu en az 5 bin ağacın yok olacağını vurgulayan Arıkan, “Plan kapsamındaki orman niteliğindeki alan, İstanbul’un doğal ekolojik bütünlük taşıyan koridorundadır; aynı zamanda İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanı sınırları içinde yer almaktadır. Bakanlığınızca doğal sit bütünlüğü göz ardı edilerek parsel bazında yapılan imar planı, koruma ilkeleri ile bağdaşmamaktadır” dedi.

Anayasa’nın 169. maddesi 3. fıkrasına göre “Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez” denilidğini hatırlatan Arıkan, “Bugüne kadar korunabilmiş olan Kuzey ve Güney Kirazlı ormanları ve doğal sit alanında, yapılaşmanın önünü açan bu planlar ile emsal teşkil edici biçimde orman alanı bütünlüğüne zarar verilmektedir” diye konuştu.

Benzer projenin 2011 yılında yine gündeme geldiğini ve alanın sit ve orman niteliği değerlendirilerek reddedildiğini anımsatan Arıkan, “Beykoz İlçesi sınırlarındaki orman alanların bir kısmı yasa dışı yapılaşma sonucu tahrip edilmesine karşın Kuzey Marmara Otoyolu ile yerleşim alanları arasında kalan orman alanlarında doğal yaşam sürmektedir” diye belirtti.

“Kuzey Ormanları ekosisteminin varlığını koruduğu alan, insan faaliyetleri sonucu bozulma veya tahrip olma riski yüksek bir bölgedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi’ne (ÇED) gerek olmadığı yönünde karar verilen 553 adet villanın yaratacağı nüfus ve taşıt trafiğinin yalnızca bu parselde inşa edilecek yapılar açısından değerlendirilmesi eksik olacaktır” diyen Arıkan, projenin biran önce iptal edilmesi gerektiğini söyledi.